Footer logo

加蓬 机动车销售:客车

2005 - 2018 | 半年 | 单位 | International Organization of Motor Vehicle Manufacturers

加蓬的机动车销售:客车在12-01-2018达993.000单位,相较于12-01-2017的973.000单位有所增长。加蓬机动车销售:客车数据按半年更新,12-01-2005至12-01-2018期间平均值为1,700.000单位,共19份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2012,达3,500.000单位,而历史最低值则出现于06-01-2016,为700.000单位。CEIC提供的加蓬机动车销售:客车数据处于定期更新的状态,数据来源于International Organization of Motor Vehicle Manufacturers,数据归类于世界趋势数据库的机构:汽车业 – 表 RA.OICA.MVS:机动车销售:按地区和类型:微型客车(PC)。

加蓬2018-12的机动车销售:客车是多少?

数值

993.000

2018-12
前次数值

973.000

2017-12
最小值

700.000

2016-06
最大值

3,500.000

2012-12
单位

单位

频率

半年

范围

2005-12 - 2018-12

于13 Aug 2019更新
数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围

993.000

单位 2018-12 半年 2005-12 - 2018-12

973.000

单位 2017-12 半年 2005-12 - 2018-12

700.000

2016-06

3,500.000

2012-12

单位

半年

2005-12 - 2018-12

于13 Aug 2019更新

查看图表中 2005-12 到2018-12 期间的加蓬 机动车销售:客车

加蓬 机动车销售:客车

加蓬 NN:机动车销售:年初至今:PC:非洲:加蓬

数列结果详情
数列ID

296871504

名称

加蓬 NN:机动车销售:年初至今:PC:非洲:加蓬

国家或地区

加蓬

频率

半年

单位

单位

状态

继续

数据来源

International Organization of Motor Vehicle Manufacturers

首次日期

2005

最后日期

2018

最后更新

13 Aug 2019

统计数据
平均

1,703.474

方差

655,452.708

标准差

809.600

偏度

0.764

峰度

-0.155

变异系数

0.475

中位数

1,700.000

最大值
2012

3,500.000

最小值
2016

700.000

前次观测值
2017

973.000

最后观测
2018

993.000

观测次数

19

获取此数据

加蓬 机动车销售:客车的相关指标

国内贸易和家庭调查 数值 前次数值 频率 范围
机动车销售:商用车 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

1,020.000

单位 Dec 2018

954.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
机动车销售:客车 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

993.000

单位 Dec 2018

973.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新

更多加蓬的指标

指标 数值 前次数值 频率 范围
NN:贸发会议:出口值:铝:加蓬 (千美元) 1997 - 2017

163.748

千美元 2017

124.252

千美元 2016

1997 - 2017

于2018-10-10更新
NN:贸发会议:港口集装箱吞吐量:加蓬 (国际标准箱) 2008 - 2017

550,000.000

国际标准箱 2017

518,000.000

国际标准箱 2016

2008 - 2017

于2018-08-06更新
NN:石油输出国组织:原油出口:非洲:加蓬 (千桶/日) 1980 - 2018

174.068

千桶/日 2018

188.392

千桶/日 2017

1980 - 2018

于2019-06-04更新
NN:石油输出国组织:原油生产:二次来源:加蓬 (千桶/日) Apr 2016 - Sep 2019

199.000

千桶/日 Sep 2019

209.000

千桶/日 Aug 2019

Apr 2016 - Sep 2019

于2019-10-10更新
NN:贸发会议:出口:信息和通信技术(ICT)货物:共计:加蓬 (千美元) 2000 - 2009

1,131.294

千美元 2009

2,019.945

千美元 2008

2000 - 2009

于2018-04-25更新
NN:贸发会议:出口:药品:非洲:加蓬 (千美元) 1997 - 2017

1,345.405

千美元 2017

1,279.244

千美元 2016

1997 - 2017

于2018-10-10更新
NN:贸发会议:出口:医疗用品和药品:非洲:加蓬 (千美元) 1995 - 2017

295.545

千美元 2017

285.214

千美元 2016

1995 - 2017

于2018-10-10更新
NN:贸发会议:出口:电信设备:加蓬 (千美元) 1995 - 2017

7,341.267

千美元 2017

6,193.741

千美元 2016

1995 - 2017

于2018-10-10更新
NN:贸发会议:出口:电视机:加蓬 (千美元) 1995 - 2017

96.876

千美元 2017

101.916

千美元 2016

1995 - 2017

于2018-10-10更新
国际货币基金组织预测:居民消费价格指数:平均:同比:EMDE:撒哈拉以南非洲:加蓬 (%) 1980 - 2024

2.500

% 2024

2.500

% 2023

1980 - 2024

于2019-10-15更新
国际货币基金组织预测:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常帐:美元:EMDE:撒哈拉以南非洲:加蓬 (十亿美元) 1980 - 2024

0.901

十亿美元 2024

0.869

十亿美元 2023

1980 - 2024

于2019-10-15更新
国际货币基金组织预测:货物出口量:同比:EMDE:撒哈拉以南非洲:加蓬 (%) 1980 - 2024

3.359

% 2024

4.144

% 2023

1980 - 2024

于2019-10-15更新
国际货币基金组织预测:国内生产总值:PPP:人均:按现价计算:EMDE:撒哈拉以南非洲:加蓬 (PPP Intl $) 1980 - 2024

24,239.319

PPP Intl $ 2024

22,996.317

PPP Intl $ 2023

1980 - 2024

于2019-10-15更新
国际货币基金组织预测:一般政府总支出:EMDE:撒哈拉以南非洲:加蓬 (十亿) 1990 - 2024

2,103.436

十亿 2024

2,029.841

十亿 2023

1990 - 2024

于2019-10-15更新
国际货币基金组织预测:一般政府债务总额:EMDE:撒哈拉以南非洲:加蓬 (十亿) 1990 - 2024

5,012.755

十亿 2024

5,073.227

十亿 2023

1990 - 2024

于2019-10-15更新
国际货币基金组织预测:一般政府收入:EMDE:撒哈拉以南非洲:加蓬 (十亿) 1990 - 2024

2,512.250

十亿 2024

2,370.578

十亿 2023

1990 - 2024

于2019-10-15更新
国际货币基金组织预测:国内生产总值:人均:按现价计算:美元:EMDE:撒哈拉以南非洲:加蓬 (美元) 1980 - 2024

10,534.950

美元 2024

9,922.380

美元 2023

1980 - 2024

于2019-04-09更新
国际货币基金组织预测:人口:EMDE:撒哈拉以南非洲:加蓬 (百万人) 1980 - 2024

2.213

百万人 2024

2.187

百万人 2023

1980 - 2024

于2019-10-15更新
国际货币基金组织预测:国内生产总值:不变价格:同比:EMDE:撒哈拉以南非洲:加蓬 (%) 1981 - 2024

4.546

% 2024

4.531

% 2023

1981 - 2024

于2019-10-15更新
NN:USGS:矿生产:黄金:加蓬 (公斤) 1990 - 2016

1,300.000

公斤 2016

1,301.000

公斤 2015

1990 - 2016

于2018-09-27更新
NN:贸发会议:进口:信息和通信技术(ICT)货物:共计:加蓬 (千美元) 2000 - 2009

87,606.600

千美元 2009

82,709.143

千美元 2008

2000 - 2009

于2018-04-25更新
NN:贸发会议:进口:药品:非洲:加蓬 (千美元) 1995 - 2017

60,269.346

千美元 2017

62,277.690

千美元 2016

1995 - 2017

于2018-10-10更新
NN:贸发会议:进口:医疗用品和药品:非洲:加蓬 (千美元) 1995 - 2017

4,595.727

千美元 2017

3,945.257

千美元 2016

1995 - 2017

于2018-10-10更新
NN:贸发会议:进口:电信设备:加蓬 (千美元) 1995 - 2017

47,114.298

千美元 2017

32,034.917

千美元 2016

1995 - 2017

于2018-10-10更新
NN:贸发会议:进口:电视机:加蓬 (千美元) 1995 - 2017

4,261.709

千美元 2017

4,194.034

千美元 2016

1995 - 2017

于2018-10-10更新
NN:BMNT:矿物生产:加蓬 (公吨) 2009 - 2017

13,881,901.000

公吨 2017

13,562,501.000

公吨 2016

2009 - 2017

于2019-04-29更新
NN:机动车销售:年初至今:CV:非洲:加蓬 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

1,020.000

单位 Dec 2018

954.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
GA:移动电话使用 (人) 1960 - 2017

2,663,243.000

2017

2,962,486.000

2016

1960 - 2017

于2018-09-19更新
GA:每100人中移动蜂窝订阅用户 (数量) 1960 - 2018

138.281

数量 2018

128.982

数量 2017

1960 - 2018

于2019-09-20更新

更多机动车销售:客车的国家/地区

国家/地区 数值 前次数值 频率 范围
阿尔巴尼亚 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

2,175.000

单位 Dec 2018

1,370.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
阿尔及利亚 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

123,698.000

单位 Dec 2018

97,983.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
安哥拉 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

13,166.000

单位 Dec 2018

12,780.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
阿根廷 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

610,943.000

单位 Dec 2018

663,550.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
亚美尼亚 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

1,200.000

单位 Dec 2018

2,200.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
澳大利亚 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

873,713.000

单位 Dec 2018

915,658.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
奥地利 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

341,068.000

单位 Dec 2018

353,320.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
阿塞拜疆 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

3,200.000

单位 Dec 2018

1,700.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
巴哈马 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

1,332.000

单位 Dec 2018

1,332.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
巴林 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

31,855.000

单位 Dec 2018

32,439.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
孟加拉国 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

2,750.000

单位 Dec 2018

2,500.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
白俄罗斯 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

48,315.000

单位 Dec 2018

30,659.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
比利时 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

549,632.000

单位 Dec 2018

546,558.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
伯利兹 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

348.000

单位 Dec 2018

374.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
玻利维亚 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

22,612.000

单位 Dec 2018

21,807.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
波斯尼亚和黑塞哥维那 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

22,612.000

单位 Dec 2018

21,807.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
博茨瓦纳 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

3,530.818

单位 Dec 2018

3,500.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
巴西 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

2,101,884.000

单位 Dec 2018

1,856,450.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
文莱 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

12,200.000

单位 Dec 2018

12,052.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
保加利亚 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

37,506.000

单位 Dec 2018

33,265.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
布基纳法索 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

537.000

单位 Dec 2018

376.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
布隆迪 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

10.000

单位 Dec 2018

14.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
柬埔寨 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

811.000

单位 Dec 2018

838.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
喀麦隆 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

1,529.000

单位 Dec 2018

1,538.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
加拿大 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

577,711.000

单位 Dec 2018

639,824.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
智利 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

315,326.000

单位 Dec 2018

276,785.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
中国 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

23,709,782.000

单位 Dec 2018

24,718,321.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
哥伦比亚 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

220,088.000

单位 Dec 2018

206,336.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
刚果 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

309.000

单位 Dec 2018

245.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
哥斯达黎加 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

33,352.000

单位 Dec 2018

41,330.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
克罗地亚 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

60,041.000

单位 Dec 2018

50,769.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
古巴 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

4,470.000

单位 Dec 2018

4,386.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
塞浦路斯 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

13,135.000

单位 Dec 2018

13,127.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
捷克 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

261,437.000

单位 Dec 2018

271,595.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
丹麦 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

218,566.000

单位 Dec 2018

221,821.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
多明尼加共和国 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

108.000

单位 Dec 2018

24.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
厄瓜多尔 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

105,046.000

单位 Dec 2018

94,635.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
埃及 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

145,873.000

单位 Dec 2018

100,533.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
萨尔瓦多 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

7,501.000

单位 Dec 2018

7,036.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
爱沙尼亚 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

26,297.000

单位 Dec 2018

25,618.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
芬兰 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

120,480.000

单位 Dec 2018

120,480.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
法国 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

2,173,481.000

单位 Dec 2018

2,110,748.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
格鲁吉亚 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

2,800.000

单位 Dec 2018

2,550.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
德国 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

3,435,778.000

单位 Dec 2018

3,441,262.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
加纳 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

4,268.000

单位 Dec 2018

4,066.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
希腊 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

103,431.000

单位 Dec 2018

88,083.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
瓜德罗普岛 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

16,962.000

单位 Dec 2018

16,063.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
危地马拉 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

14,360.000

单位 Dec 2018

14,349.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
圭亚那 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

5,373.000

单位 Dec 2018

4,858.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
洪都拉斯 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

10,321.000

单位 Dec 2018

9,766.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
中国香港特别行政区 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

34,596.000

单位 Dec 2018

37,298.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-20更新
匈牙利 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

136,601.000

单位 Dec 2018

116,265.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
冰岛 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

17,976.000

单位 Dec 2018

21,324.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
印度 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

3,394,756.000

单位 Dec 2018

3,229,109.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
印度尼西亚 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

878,595.000

单位 Dec 2018

833,681.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
伊朗 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

912,563.000

单位 Dec 2018

1,361,456.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
伊拉克 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

32,309.000

单位 Dec 2018

16,766.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
爱尔兰 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

125,557.000

单位 Dec 2018

131,332.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
以色列 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

257,465.000

单位 Dec 2018

271,134.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
意大利 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

1,910,025.000

单位 Dec 2018

1,970,497.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
象牙海岸 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

6,075.000

单位 Dec 2018

5,552.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
牙买加 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

5,232.000

单位 Dec 2018

1,887.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
日本 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

4,391,160.000

单位 Dec 2018

4,386,378.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
约旦 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

13,166.000

单位 Dec 2018

12,780.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
哈萨克斯坦 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

52,836.000

单位 Dec 2018

41,915.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
肯尼亚 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

2,861.000

单位 Dec 2018

2,124.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
韩国 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

1,525,150.000

单位 Dec 2018

1,526,660.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
科威特 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

91,223.000

单位 Dec 2018

91,251.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
吉尔吉斯斯坦 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

2,100.000

单位 Dec 2018

2,000.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
老挝 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

3,741.000

单位 Dec 2018

3,410.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
拉脱维亚 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

16,878.000

单位 Dec 2018

16,698.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
黎巴嫩 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

33,012.000

单位 Dec 2018

37,221.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
利比里亚 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

80.000

单位 Dec 2018

224.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
利比亚 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

12,500.000

单位 Dec 2018

11,000.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
立陶宛 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

32,382.000

单位 Dec 2018

25,836.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
卢森堡 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

52,786.000

单位 Dec 2018

52,775.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
马其顿 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

3,885.000

单位 Dec 2018

3,273.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
马达加斯加 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

1,138.000

单位 Dec 2018

1,199.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
马拉维 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

724.000

单位 Dec 2018

569.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
马来西亚 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

533,201.000

单位 Dec 2018

514,680.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
马耳他 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

8,128.000

单位 Dec 2018

7,825.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
马提尼克 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

15,358.000

单位 Dec 2018

14,580.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
毛里求斯 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

8,288.000

单位 Dec 2018

8,753.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
墨西哥 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

883,043.000

单位 Dec 2018

984,262.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
摩尔多瓦 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

5,960.000

单位 Dec 2018

5,260.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
蒙古 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

5,960.000

单位 Dec 2018

5,260.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
摩洛哥 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

163,223.000

单位 Dec 2018

155,306.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
缅甸 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

4,531.000

单位 Dec 2018

2,113.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
尼泊尔 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

6,759.000

单位 Dec 2018

7,445.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
荷兰 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

443,531.000

单位 Dec 2018

414,306.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
新喀里多尼亚 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

5,571.000

单位 Dec 2018

5,921.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
新西兰 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

107,674.000

单位 Dec 2018

107,951.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
尼加拉瓜 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

9,567.000

单位 Dec 2018

7,699.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
尼日利亚 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

8,550.000

单位 Dec 2018

4,700.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
挪威 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

147,929.000

单位 Dec 2018

158,650.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
阿曼 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

49,777.000

单位 Dec 2018

63,789.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
巴基斯坦 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

217,392.000

单位 Dec 2018

203,314.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
巴拿马 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

36,401.000

单位 Dec 2018

44,009.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
巴拉圭 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

25,204.000

单位 Dec 2018

18,848.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
秘鲁 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

115,441.000

单位 Dec 2018

134,623.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
菲律宾 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

252,848.000

单位 Dec 2018

295,459.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
波兰 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

531,889.000

单位 Dec 2018

486,352.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
葡萄牙 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

228,327.000

单位 Dec 2018

222,129.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
波多黎各 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

73,080.000

单位 Dec 2018

84,470.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
卡塔尔 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

38,816.000

单位 Dec 2018

41,176.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
留尼汪岛 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

26,174.000

单位 Dec 2018

25,306.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
罗马尼亚 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

129,004.000

单位 Dec 2018

105,083.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
俄罗斯 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

1,606,676.000

单位 Dec 2018

1,448,700.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
沙特阿拉伯 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

340,218.000

单位 Dec 2018

424,216.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
塞内加尔 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

5,960.000

单位 Dec 2018

5,260.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
塞尔维亚 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

24,006.000

单位 Dec 2018

22,090.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
新加坡 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

81,625.000

单位 Dec 2018

94,692.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
斯洛伐克 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

98,080.000

单位 Dec 2018

96,105.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
斯洛文尼亚 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

65,115.000

单位 Dec 2018

62,522.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
南非 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

365,242.000

单位 Dec 2018

361,289.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
西班牙 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

1,321,438.000

单位 Dec 2018

1,234,932.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
斯里兰卡 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

10,981.000

单位 Dec 2018

11,796.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
苏丹 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

1,140.000

单位 Dec 2018

1,450.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
瑞典 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

353,729.000

单位 Dec 2018

379,393.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
瑞士 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

299,135.000

单位 Dec 2018

311,996.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
叙利亚 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

6,996.000

单位 Dec 2018

4,500.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
台湾地区 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

389,328.000

单位 Dec 2018

399,885.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
塔吉克斯坦 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

2,200.000

单位 Dec 2018

2,000.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
坦桑尼亚 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

998.000

单位 Dec 2018

938.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
泰国 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

729,709.000

单位 Dec 2018

665,871.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
特立尼达和多巴哥 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

9,712.000

单位 Dec 2018

9,840.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
突尼斯 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

35,343.000

单位 Dec 2018

45,886.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
土耳其 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

486,321.000

单位 Dec 2018

722,759.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
土库曼斯坦 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

5,100.000

单位 Dec 2018

4,800.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
乌干达 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

770.000

单位 Dec 2018

721.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
乌克兰 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

81,877.000

单位 Dec 2018

82,330.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
阿拉伯联合酋长国 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

0.000

单位 Dec 2018

0.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
英国 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

2,367,147.000

单位 Dec 2018

2,540,617.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
美国 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

5,303,580.000

单位 Dec 2018

6,080,229.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
乌拉圭 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

34,377.000

单位 Dec 2018

41,549.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
乌兹别克斯坦 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

47,500.000

单位 Dec 2018

46,000.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
委内瑞拉 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

1,159.000

单位 Dec 2018

2,500.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
越南 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

197,752.000

单位 Dec 2018

152,799.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
也门 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

552.000

单位 Dec 2018

828.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
赞比亚 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

1,118.000

单位 Dec 2018

848.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
津巴布韦 (单位) 半年 Dec 2005 - Dec 2018

2,998.000

单位 Dec 2018

2,059.000

单位 Dec 2017

半年

Dec 2005 - Dec 2018

于2019-08-13更新
根据您的数据需求量身定制无限制访问
灵活订购,按月计量访问所有数据库