Footer logo

安哥拉 机动车销售:客车

2005 - 2017 | 半年 | 单位 | International Organization of Motor Vehicle Manufacturers

安哥拉的机动车销售:客车在12-01-2017达12,648.000单位,相较于12-01-2016的12,400.000单位有所增长。安哥拉机动车销售:客车数据按半年更新,12-01-2005至12-01-2017期间平均值为10,250.000单位,共18份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2014,达15,700.000单位,而历史最低值则出现于06-01-2016,为2,500.000单位。CEIC提供的安哥拉机动车销售:客车数据处于定期更新的状态,数据来源于International Organization of Motor Vehicle Manufacturers,数据归类于世界趋势数据库的机构:汽车业 – 表 RA.OICA.MVS:机动车销售:按国家和类型:微型客车(PC)。

安哥拉2017-12的机动车销售:客车是多少?

数值

12,648.000

2017-12
前次数值

12,400.000

2016-12
最小值

2,500.000

2016-06
最大值

15,700.000

2014-12
单位

单位

频率

半年

范围

2005-12 - 2017-12

于10 Oct 2018更新
数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围

12,648.000

单位 2017-12 半年 2005-12 - 2017-12

12,400.000

单位 2016-12 半年 2005-12 - 2017-12

2,500.000

2016-06

15,700.000

2014-12

单位

半年

2005-12 - 2017-12

于10 Oct 2018更新

查看图表中 2005-12 到2017-12 期间的安哥拉 机动车销售:客车

安哥拉 机动车销售:客车

安哥拉 NN:机动车销售:年初至今:PC:非洲:安哥拉

数列结果详情
数列ID

296870804

名称

安哥拉 NN:机动车销售:年初至今:PC:非洲:安哥拉

国家或地区

安哥拉

频率

半年

单位

单位

状态

继续

数据来源

International Organization of Motor Vehicle Manufacturers

首次日期

2005

最后日期

2017

最后更新

10 Oct 2018

统计数据
平均

10,091.556

方差

12,463,589.438

标准差

3,530.381

偏度

-0.503

峰度

-0.025

变异系数

0.350

中位数

10,250.000

最大值
2014

15,700.000

最小值
2016

2,500.000

Previous observation
2016

12,400.000

最后观测
2017

12,648.000

观测次数

18

获取此数据

安哥拉机动车销售:客车的相关指标

国内贸易和家庭调查 数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
机动车销售:商用车

1,475.100

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,700.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

600.000

Jun 2016

11,700.000

Dec 2014

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
机动车销售:客车

12,648.000

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

12,400.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

2,500.000

Jun 2016

15,700.000

Dec 2014

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新

更多安哥拉的指标

指标 数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
NN:贸发会议:港口集装箱吞吐量:安哥拉

706,200.000

国际标准箱 2017 2010 - 2017

1,000,000.000

国际标准箱 2016 2010 - 2017

583,300.000

2010

1,000,000.000

2016

国际标准箱

2010 - 2017

于2018-08-06更新
NN:石油输出国组织:原油出口:非洲:安哥拉

1,420.588

千桶/日 2018 1980 - 2018

1,576.742

千桶/日 2017 1980 - 2018

328.300

1981

1,770.410

2009

千桶/日

1980 - 2018

于2019-06-04更新
NN:石油输出国组织:原油生产:二次来源:安哥拉

1,418.000

千桶/日 Jun 2019 Oct 2006 - Jun 2019

1,474.000

千桶/日 May 2019 Oct 2006 - Jun 2019

1,397.000

Apr 2019

1,933.000

Feb 2010

千桶/日

Oct 2006 - Jun 2019

于2019-07-11更新
NN:贸发会议:出口:电信设备:安哥拉

741.333

千美元 2008 1995 - 2008

861.303

千美元 2006 1995 - 2008

121.000

1997

861.303

2006

千美元

1995 - 2008

于2017-06-15更新
NN:贸发会议:出口:电视机:安哥拉

968.829

千美元 2008 1995 - 2008

837.889

千美元 2006 1995 - 2008

3.000

1996

994.447

2005

千美元

1995 - 2008

于2017-06-15更新
国际货币基金组织预测:居民消费价格指数:平均:同比:EMDE:撒哈拉以南非洲:安哥拉

6.000

% 2024 1980 - 2024

6.000

% 2023 1980 - 2024

1.391

1981

4,146.010

1996

%

1980 - 2024

于2019-04-09更新
国际货币基金组织预测:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常帐:美元:EMDE:撒哈拉以南非洲:安哥拉

-1.431

十亿美元 2024 1980 - 2024

-1.542

十亿美元 2023 1980 - 2024

-10.273

2015

13.853

2012

十亿美元

1980 - 2024

于2019-04-24更新
国际货币基金组织预测:货物出口量:同比:EMDE:撒哈拉以南非洲:安哥拉

1.700

% 2024 1998 - 2024

0.264

% 2023 1998 - 2024

-5.061

2017

30.262

2005

%

1998 - 2024

于2019-04-09更新
国际货币基金组织预测:国内生产总值:PPP:人均:按现价计算:EMDE:撒哈拉以南非洲:安哥拉

7,548.900

PPP Intl $ 2024 1980 - 2024

7,332.790

PPP Intl $ 2023 1980 - 2024

2,057.340

1993

7,548.900

2024

PPP Intl $

1980 - 2024

于2019-04-09更新
国际货币基金组织预测:一般政府总支出:EMDE:撒哈拉以南非洲:安哥拉

9,705.020

十亿 2024 1996 - 2024

8,952.280

十亿 2023 1996 - 2024

0.339

1996

9,705.020

2024

十亿

1996 - 2024

于2019-04-09更新
国际货币基金组织预测:一般政府债务总额:EMDE:撒哈拉以南非洲:安哥拉

33,575.750

十亿 2024 2000 - 2024

32,734.350

十亿 2023 2000 - 2024

150.141

2000

33,575.750

2024

十亿

2000 - 2024

于2019-04-09更新
国际货币基金组织预测:一般政府收入:EMDE:撒哈拉以南非洲:安哥拉

9,562.800

十亿 2024 1996 - 2024

8,832.630

十亿 2023 1996 - 2024

0.400

1996

9,562.800

2024

十亿

1996 - 2024

于2019-04-09更新
国际货币基金组织预测:国内生产总值:人均:按现价计算:美元:EMDE:撒哈拉以南非洲:安哥拉

3,345.590

美元 2024 1980 - 2024

3,254.350

美元 2023 1980 - 2024

346.239

1994

5,625.740

2014

美元

1980 - 2024

于2019-04-09更新
国际货币基金组织预测:人口:EMDE:撒哈拉以南非洲:安哥拉

34.926

百万人 2024 1980 - 2024

33.909

百万人 2023 1980 - 2024

8.910

1980

34.926

2024

百万人

1980 - 2024

于2019-04-09更新
国际货币基金组织预测:国内生产总值:不变价格:同比:EMDE:撒哈拉以南非洲:安哥拉

3.862

% 2024 1980 - 2024

3.801

% 2023 1980 - 2024

-23.983

1993

15.029

2005

%

1980 - 2024

于2019-04-09更新
NN:贸发会议:进口:药品:非洲:安哥拉

155,715.812

千美元 2017 1995 - 2017

117,819.480

千美元 2016 1995 - 2017

17,223.829

1995

230,755.084

2014

千美元

1995 - 2017

于2018-10-10更新
NN:贸发会议:进口:医疗用品和药品:非洲:安哥拉

39,366.992

千美元 2017 1995 - 2017

75,019.326

千美元 2016 1995 - 2017

3,645.635

1995

75,019.326

2016

千美元

1995 - 2017

于2018-10-10更新
NN:贸发会议:进口:电信设备:安哥拉

183,733.941

千美元 2017 1995 - 2017

209,523.543

千美元 2016 1995 - 2017

19,146.624

1995

433,160.863

2014

千美元

1995 - 2017

于2018-10-10更新
NN:贸发会议:进口:电视机:安哥拉

72,878.848

千美元 2017 1995 - 2017

54,494.240

千美元 2016 1995 - 2017

5,105.335

1995

164,519.966

2014

千美元

1995 - 2017

于2018-10-10更新
NN:贸发会议:班轮运输连接性指数:安哥拉

25.130

2004=100 2018 2004 - 2018

23.150

2004=100 2017 2004 - 2018

9.460

2006

26.620

2016

2004=100

2004 - 2018

于2018-10-03更新
NN:BMNT:矿物生产:安哥拉

84,690,002.000

公吨 2017 2009 - 2017

89,520,302.000

公吨 2016 2009 - 2017

83,913,202.000

2014

91,346,400.000

2010

公吨

2009 - 2017

于2019-04-29更新
NN:使用中车辆:非洲:安哥拉

880.000

千单位 2015 2005 - 2015

840.000

千单位 2014 2005 - 2015

332.000

2005

880.000

2015

千单位

2005 - 2015

于2018-10-10更新
NN:机动车销售:年初至今:CV:非洲:安哥拉

1,475.100

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,700.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

600.000

Jun 2016

11,700.000

Dec 2014

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
NN:石油输出国组织:天然气生产:推向市场:非洲:安哥拉

9,614.000

百万立方米 2018 1960 - 2018

3,111.000

百万立方米 2017 1960 - 2018

0.000

1969

9,614.000

2018

百万立方米

1960 - 2018

于2019-06-04更新
AO:固定电话装机

161,070.000

2017 1960 - 2017

304,493.000

2016 1960 - 2017

6,666.000

1960

304,493.000

2016

1960 - 2017

于2018-10-18更新
AO:移动电话使用

13,323,952.000

2017 1960 - 2017

13,001,124.000

2016 1960 - 2017

0.000

1992

14,052,558.000

2014

1960 - 2017

于2018-09-19更新
AO:每100人中固定电话订阅

0.541

数量 2017 1960 - 2017

1.057

数量 2016 1960 - 2017

0.118

1960

1.345

2009

数量

1960 - 2017

于2018-09-19更新
AO:每100人中移动蜂窝订阅用户

44.735

数量 2017 1960 - 2017

45.122

数量 2016 1960 - 2017

0.000

1992

52.200

2014

数量

1960 - 2017

于2019-04-25更新

更多机动车销售:客车的国家/地区

国家/地区 数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
阿尔巴尼亚

2,865.000

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

2,500.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

800.000

Dec 2006

2,865.000

Dec 2017

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
阿尔及利亚

74,978.700

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

85,300.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

41,100.000

Jun 2016

222,710.000

Dec 2013

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
阿根廷

662,979.577

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

525,757.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

239,832.000

Jun 2015

684,379.000

Dec 2013

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
亚美尼亚

2,750.000

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

2,500.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,100.000

Jun 2015

12,000.000

Dec 2006

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
澳大利亚

915,219.438

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

927,274.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

439,373.000

Jun 2012

927,274.000

Dec 2016

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
奥地利

353,335.488

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

329,604.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

161,633.000

Jun 2015

356,145.000

Dec 2011

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
阿塞拜疆

2,180.100

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

4,300.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

2,000.000

Jun 2016

23,300.000

Dec 2014

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
巴哈马

1,854.900

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

2,700.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

800.000

Jun 2014

3,500.000

Dec 2009

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
巴林

32,065.600

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

39,200.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

18,000.000

Dec 2006

49,600.000

Dec 2014

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
孟加拉国

20,297.200

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

15,400.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

6,500.000

Dec 2005

29,300.000

Dec 2014

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
白俄罗斯

23,634.000

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

20,200.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

9,000.000

Dec 2005

23,634.000

Dec 2017

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
比利时

546,532.747

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

539,519.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

285,116.000

Jun 2012

572,211.000

Dec 2011

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
伯利兹

516.800

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

400.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

100.000

Jun 2014

516.800

Dec 2017

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
玻利维亚

17,745.000

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

16,900.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,000.000

Dec 2009

18,500.000

Dec 2014

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
波斯尼亚和黑塞哥维那

12,267.000

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

9,400.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

3,710.000

Jun 2016

15,000.000

Dec 2007

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
博茨瓦纳

3,500.000

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

3,500.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,300.000

Dec 2006

18,300.000

Jun 2016

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
巴西

1,844,394.200

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,676,722.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

806,378.000

Jun 2016

3,115,223.000

Dec 2012

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
文莱

13,748.400

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

13,400.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

6,500.000

Jun 2016

18,100.000

Dec 2014

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
保加利亚

31,591.260

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

26,370.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

8,971.000

Jun 2013

45,143.000

Dec 2008

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
布基纳法索

644.400

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,800.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

200.000

Jun 2012

1,800.000

Dec 2016

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
布隆迪

36.000

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

400.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

36.000

Dec 2017

700.000

Dec 2009

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
柬埔寨

819.200

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

800.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

500.000

Jun 2016

2,400.000

Dec 2014

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
喀麦隆

1,632.100

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,900.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

800.000

Jun 2016

2,400.000

Dec 2013

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
加拿大

639,272.096

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

661,088.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

346,289.000

Jun 2016

872,720.000

Dec 2008

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
智利

270,112.620

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

228,909.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

97,166.000

Jun 2015

286,588.000

Dec 2013

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
中国

24,961,947.648

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

24,376,902.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

3,971,101.000

Dec 2005

24,961,947.648

Dec 2017

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
哥伦比亚

205,346.400

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

215,700.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

101,300.000

Jun 2016

265,100.000

Dec 2014

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
刚果

991.100

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,700.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

200.000

Dec 2007

2,000.000

Dec 2015

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
哥斯达黎加

43,518.300

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

48,300.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

12,000.000

Dec 2009

48,300.000

Dec 2016

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
克罗地亚

50,766.006

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

44,106.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

15,384.000

Jun 2013

88,265.000

Dec 2008

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
古巴

5,864.600

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

5,900.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,500.000

Dec 2009

5,900.000

Dec 2016

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
塞浦路斯

12,959.075

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

12,643.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

3,679.000

Jun 2013

22,878.000

Dec 2007

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
捷克

271,898.571

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

259,693.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

80,818.000

Jun 2013

271,898.571

Dec 2017

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
丹麦

221,586.456

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

222,924.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

84,334.000

Jun 2012

222,924.000

Dec 2016

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
多明尼加共和国

4,246.040

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

4,204.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,400.000

Jun 2013

7,673.000

Dec 2006

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
厄瓜多尔

82,864.784

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

44,816.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

15,200.000

Jun 2016

94,297.000

Dec 2011

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
埃及

133,390.800

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

214,800.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

94,538.000

Dec 2005

273,500.000

Dec 2014

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
萨尔瓦多

8,082.200

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

4,600.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

2,000.000

Dec 2009

10,000.000

Dec 2008

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
爱沙尼亚

24,985.906

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

22,429.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

8,923.000

Jun 2012

30,912.000

Dec 2007

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
芬兰

118,634.027

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

118,991.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

56,557.000

Jun 2013

148,161.000

Dec 2005

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
法国

2,109,890.319

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

2,015,177.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

931,476.000

Jun 2013

2,302,398.000

Dec 2009

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
加蓬

1,273.300

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,700.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

700.000

Jun 2016

3,500.000

Dec 2012

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
格鲁吉亚

3,614.200

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

3,400.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,000.000

Dec 2009

8,000.000

Dec 2008

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
德国

3,442,100.389

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

3,351,607.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,502,630.000

Jun 2013

3,807,175.000

Dec 2009

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
加纳

3,389.400

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

4,200.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,800.000

Jun 2015

6,900.000

Dec 2014

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
希腊

88,101.141

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

78,873.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

30,364.000

Jun 2013

279,745.000

Dec 2007

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
瓜德罗普岛

16,057.440

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

14,160.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

5,291.000

Jun 2014

16,057.440

Dec 2017

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
危地马拉

14,989.800

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

16,600.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

7,800.000

Jun 2013

18,100.000

Dec 2015

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
圭亚那

4,671.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2016

2,128.000

单位 Jun 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2016

1,911.000

Jun 2013

4,719.000

Dec 2011

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2016

于2018-10-10更新
洪都拉斯

5,600.000

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

800.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

400.000

Jun 2016

8,000.000

Dec 2008

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
Hong Kong SAR

39,244.624

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

36,304.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

18,098.000

Jun 2013

44,261.000

Dec 2015

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
匈牙利

116,248.608

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

96,552.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

27,167.000

Jun 2013

198,982.000

Dec 2005

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
冰岛

21,282.068

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

18,442.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

2,113.000

Dec 2009

21,282.068

Dec 2017

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
印度

3,227,701.056

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

2,966,637.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,106,863.000

Dec 2005

3,227,701.056

Dec 2017

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
印度尼西亚

824,900.960

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

834,920.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

222,387.000

Dec 2006

880,032.000

Dec 2013

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
伊朗

1,592,281.800

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,320,300.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

337,600.000

Jun 2013

1,592,281.800

Dec 2017

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
伊拉克

15,568.000

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

16,000.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

2,000.000

Dec 2005

80,000.000

Dec 2012

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
爱尔兰

131,353.600

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

146,600.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

53,264.000

Jun 2013

186,325.000

Dec 2007

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
以色列

271,362.000

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

276,900.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

93,900.000

Jun 2012

276,900.000

Dec 2016

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
意大利

1,969,140.472

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,824,968.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

732,322.000

Jun 2013

2,494,115.000

Dec 2007

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
象牙海岸

4,437.600

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

4,300.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

2,000.000

Jun 2016

5,000.000

Dec 2012

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
牙买加

1,892.000

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

2,000.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,000.000

Jun 2016

4,000.000

Dec 2009

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2019-06-03更新
日本

4,391,100.081

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

4,146,459.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

2,132,655.000

Jun 2016

4,748,482.000

Dec 2005

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
约旦

12,648.000

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

12,400.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

5,000.000

Dec 2007

15,700.000

Dec 2014

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
哈萨克斯坦

92,342.842

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

86,706.894

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

18,990.000

Jun 2016

153,664.000

Dec 2013

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
肯尼亚

2,253.600

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

2,400.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

800.000

Jun 2016

5,000.000

Dec 2009

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
韩国

1,495,467.675

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,533,813.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

638,244.000

Jun 2013

1,533,813.000

Dec 2016

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
科威特

87,958.800

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

95,400.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

42,400.000

Jun 2016

126,300.000

Dec 2014

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
吉尔吉斯斯坦

1,895.400

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,800.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

700.000

Jun 2016

5,000.000

Dec 2011

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
老挝

3,116.400

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

4,200.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,000.000

Dec 2006

9,800.000

Dec 2014

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
拉脱维亚

16,702.539

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

16,359.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

5,265.000

Jun 2013

22,217.000

Dec 2008

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
黎巴嫩

36,205.200

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

35,600.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

15,000.000

Dec 2006

38,700.000

Dec 2015

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
利比里亚

98.400

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

300.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

98.400

Dec 2017

300.000

Dec 2016

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
利比亚

15,800.000

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

31,600.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

9,900.000

Jun 2012

39,000.000

Dec 2011

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
立陶宛

25,887.680

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

20,320.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

5,367.000

Dec 2009

32,771.000

Dec 2007

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
卢森堡

52,785.684

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

50,561.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

25,681.000

Jun 2015

52,785.684

Dec 2017

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
马其顿

3,370.600

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

3,800.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,000.000

Jun 2013

10,500.000

Dec 2008

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
马达加斯加

716.000

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

800.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

300.000

Jun 2016

1,600.000

Dec 2014

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
马拉维

1,215.000

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,500.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

400.000

Jun 2016

1,500.000

Dec 2016

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
马来西亚

519,690.450

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

514,545.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

244,357.000

Jun 2016

591,275.000

Dec 2015

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
马耳他

7,809.645

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

7,333.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

2,841.000

Jun 2013

7,809.645

Dec 2017

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
马提尼克

14,580.319

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

14,197.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

4,387.000

Jun 2014

14,749.000

Dec 2005

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
毛里求斯

10,353.000

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

8,700.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

2,900.000

Dec 2005

10,353.000

Dec 2017

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
墨西哥

1,016,880.048

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,065,912.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

304,662.000

Jun 2012

1,065,912.000

Dec 2016

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
摩尔多瓦

4,300.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2016

1,729.000

单位 Jun 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2016

1,729.000

Jun 2016

11,000.000

Dec 2008

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2016

于2018-10-10更新
蒙古

1,340.300

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,300.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

300.000

Jun 2015

3,000.000

Dec 2011

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
摩洛哥

155,218.156

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

152,324.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

52,800.000

Jun 2013

155,218.156

Dec 2017

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
缅甸

2,068.300

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,300.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

500.000

Jun 2015

2,100.000

Dec 2012

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
尼泊尔

2,720.000

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

6,400.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,000.000

Dec 2010

6,400.000

Dec 2016

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
荷兰

414,599.475

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

382,825.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

193,983.000

Jun 2016

555,812.000

Dec 2011

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
新喀里多尼亚

6,188.566

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

5,662.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

2,574.000

Jun 2016

7,853.000

Dec 2008

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
新西兰

108,459.812

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

102,514.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

38,145.000

Jun 2012

108,459.812

Dec 2017

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
尼加拉瓜

7,414.200

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

5,400.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,500.000

Jun 2012

7,414.200

Dec 2017

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
尼日利亚

4,051.200

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

19,200.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

4,051.200

Dec 2017

42,000.000

Dec 2014

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
挪威

158,622.678

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

154,603.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

69,355.000

Jun 2012

158,622.678

Dec 2017

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
阿曼

98,692.100

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

115,700.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

54,000.000

Jun 2016

147,500.000

Dec 2005

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
巴基斯坦

203,273.634

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

177,222.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

65,904.000

Jun 2014

203,273.634

Dec 2017

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
巴拿马

40,240.200

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

46,200.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

10,000.000

Dec 2005

46,700.000

Dec 2015

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
巴拉圭

18,976.000

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

16,000.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

3,000.000

Dec 2005

21,500.000

Dec 2014

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
秘鲁

141,557.589

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

133,671.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

14,231.000

Dec 2005

141,557.589

Dec 2017

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
菲律宾

156,362.712

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

133,188.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

21,860.000

Jun 2012

156,362.712

Dec 2017

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
波兰

485,199.418

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

416,123.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

147,487.000

Jun 2013

485,199.418

Dec 2017

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
葡萄牙

222,066.495

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

207,345.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

53,375.000

Jun 2012

223,464.000

Dec 2010

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
波多黎各

75,477.500

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

66,500.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

20,100.000

Jun 2016

96,000.000

Dec 2005

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
卡塔尔

37,348.800

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

50,200.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

24,800.000

Jun 2016

71,500.000

Dec 2014

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
留尼汪岛

25,288.967

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

23,701.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

9,359.000

Jun 2013

25,288.967

Dec 2017

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
罗马尼亚

130,414.536

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

115,004.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

24,499.000

Jun 2013

312,533.000

Dec 2007

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
俄罗斯

1,393,400.320

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,239,680.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

623,940.000

Jun 2016

2,897,459.000

Dec 2008

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
沙特阿拉伯

438,421.200

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

549,400.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

263,600.000

Jun 2016

672,300.000

Dec 2015

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
塞内加尔

4,300.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2016

2,100.000

单位 Jun 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2016

1,800.000

Jun 2015

11,000.000

Dec 2008

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2016

于2018-10-10更新
塞尔维亚

25,583.400

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

23,300.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

10,600.000

Jun 2015

36,177.000

Dec 2008

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
新加坡

94,466.552

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

91,096.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

12,311.000

Jun 2014

116,849.000

Dec 2006

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
斯洛伐克

96,099.850

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

88,165.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

32,044.000

Jun 2013

96,099.850

Dec 2017

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
斯洛文尼亚

70,869.162

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

63,674.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

28,161.000

Jun 2013

71,575.000

Dec 2008

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
南非

369,598.647

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

361,289.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

180,690.000

Jun 2016

481,558.000

Dec 2006

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
西班牙

1,235,326.539

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,147,007.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

386,359.000

Jun 2013

1,634,608.000

Dec 2006

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
斯里兰卡

14,228.300

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

26,300.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

2,000.000

Dec 2010

26,300.000

Dec 2016

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
苏丹

1,531.200

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

2,400.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

700.000

Jun 2013

7,000.000

Dec 2009

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
瑞典

379,392.042

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

372,318.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

128,900.000

Jun 2013

379,392.042

Dec 2017

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
瑞士

314,144.820

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

317,318.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

149,905.000

Jun 2014

328,139.000

Dec 2012

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
叙利亚

33,734.000

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

33,400.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

16,300.000

Jun 2016

78,147.000

Dec 2010

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
台湾

208,152.920

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

206,092.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

110,163.000

Jun 2013

325,840.000

Dec 2005

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
塔吉克斯坦

2,000.700

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,900.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

900.000

Jun 2016

7,500.000

Dec 2011

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
坦桑尼亚

2,334.500

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

2,300.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

500.000

Jun 2014

3,500.000

Dec 2013

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
泰国

401,536.872

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

328,053.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

154,703.000

Jun 2016

663,746.000

Dec 2013

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
特立尼达和多巴哥

11,203.400

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

13,900.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

3,100.000

Jun 2014

13,900.000

Dec 2016

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
突尼斯

35,963.200

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

36,400.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

17,100.000

Jun 2013

45,000.000

Dec 2010

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
土耳其

722,875.790

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

756,938.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

225,773.000

Jun 2014

756,938.000

Dec 2016

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
土库曼斯坦

4,801.500

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

4,500.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

2,100.000

Jun 2016

5,000.000

Dec 2011

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
乌干达

3,569.900

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

2,900.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,100.000

Jun 2015

3,569.900

Dec 2017

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
乌克兰

81,624.690

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

65,562.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

17,203.000

Jun 2015

599,985.000

Dec 2008

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
阿拉伯联合酋长国

149,760.000

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

166,400.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

84,500.000

Jun 2016

214,000.000

Dec 2015

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
英国

2,539,297.198

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

2,692,786.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,057,680.000

Jun 2012

2,692,786.000

Dec 2016

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
美国

6,096,110.623

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

6,872,729.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

3,534,415.000

Jun 2016

7,761,592.000

Dec 2006

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
乌拉圭

44,833.152

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

35,924.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

10,000.000

Dec 2006

44,833.152

Dec 2017

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
乌兹别克斯坦

46,226.700

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

43,900.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

21,700.000

Jun 2016

48,000.000

Dec 2011

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
委内瑞拉

4,505.600

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

3,200.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

500.000

Jun 2016

267,932.000

Dec 2007

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
越南

152,642.457

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

159,501.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

16,305.000

Jun 2012

159,501.000

Dec 2016

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
也门

1,237.500

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

1,100.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

800.000

Jun 2016

5,000.000

Dec 2009

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2019-06-03更新
赞比亚

2,562.200

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

2,300.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

600.000

Jun 2016

3,000.000

Dec 2009

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
津巴布韦

831.000

单位 Dec 2017 半年 Dec 2005 - Dec 2017

900.000

单位 Dec 2016 半年 Dec 2005 - Dec 2017

400.000

Jun 2016

5,000.000

Dec 2006

单位

半年

Dec 2005 - Dec 2017

于2018-10-10更新
Unlimited access tailored to your data needs
Flexible monthly metered access across all our data