<> Mali | Economic Indicators, Historic Data & Forecasts

データを探る

提出する

マリ

当社のウェブサイト上には、一部の指標のみを表示しています。無料トライアルに登録することで、400万以上の時系列データのあるデータベースにアクセスできます。

国民経済計算 最新値 前値 最小 最大 単位 頻度 期間
予測:1人当たりのGDP PPP

2,572.88

2022

2,490.61

2021

522.91

1982

2,572.88

2022

PPP Intl $

年次

1980 - 2022

更新 2017
予測:1人当たりの名目GDP

920.25

2022

897.22

2021

182.08

1985

920.25

2022

USD

年次

1980 - 2022

更新 2017
予測:実質GDP成長率

4.70

2022

4.70

2021

-11.56

1982

15.38

2001

%

年次

1980 - 2022

更新 2017
生産 最新値 前値 最小 最大 単位 頻度 期間
鉱物生産

47.00

2015

46.00

2014

39.00

2010

47.00

2015

Metric Ton

年次

2009 - 2015

更新 2017
金生産

41,186.00

2015

39,724.00

2014

4,329.00

1996

56,043.00

2002

kg

年次

1990 - 2015

更新 2017
政府&財政 最新値 前値 最小 最大 単位 頻度 期間
予測:政府支出

2,814.74

2022

2,629.49

2021

407.86

2000

2,814.74

2022

XOF bn

年次

2000 - 2022

更新 2017
予測:政府純債務

4,856.56

2022

4,438.29

2021

651.78

2006

4,856.56

2022

XOF bn

年次

2000 - 2022

更新 2017
予測:政府収入

2,458.05

2022

2,295.11

2021

352.28

2000

2,458.05

2022

XOF bn

年次

2000 - 2022

更新 2017
人口統計&労働市場 最新値 前値 最小 最大 単位 頻度 期間
予測:人口

22.23

2022

21.52

2021

7.09

1980

22.23

2022

Person mn

年次

1980 - 2022

更新 2017
物価 最新値 前値 最小 最大 単位 頻度 期間
予測:消費者物価比率

2.20

2022

2.11

2021

-14.94

1987

24.29

1994

%

年次

1980 - 2022

更新 2017
外国貿易 最新値 前値 最小 最大 単位 頻度 期間
アルミニウム:輸出

11.43

2016

111.84

2015

11.43

2016

459.96

2001

USD th

年次

1997 - 2016

更新 2017
輸出:Medicinal and Pharmaceutical Product

1.78

2016

4.46

2015

1.78

2016

9.55

2012

USD th

年次

2012 - 2016

更新 2017
予測:財の輸出成長率

6.23

2022

3.26

2021

-15.80

2003

47.15

1997

%

年次

1980 - 2022

更新 2017
輸出:Medicament

0.44

2016

0.53

2015

0.00

2006

8.13

2009

USD th

年次

1995 - 2016

更新 2017
輸入: Medicament

20,954.13

2016

22,777.20

2015

198.00

1995

25,981.07

2014

USD th

年次

1995 - 2016

更新 2017
輸入:Medicinal and Pharmaceutical Product

5,553.41

2016

6,382.91

2015

83.78

1996

8,799.92

2014

USD th

年次

1996 - 2016

更新 2017
国際収支 最新値 前値 最小 最大 単位 頻度 期間
予測:経常収支バランス

-1.17

2022

-1.14

2021

-1.34

2008

0.04

1991

USD bn

年次

1980 - 2022

更新 2017
Transport and Telecommunications 最新値 前値 最小 最大 単位 頻度 期間
登録自動車数

203.00

2015

192.00

2014

109.00

2005

203.00

2015

Unit th

年次

2005 - 2015

更新 2017
モバイル数

20,182,160.00

2016

22,698,915.00

2015

0.00

1995

23,505,559.00

2014

Person

年次

1960 - 2016

更新 2017
電話回線密度:モバイル

120.31

2016

139.61

2015

0.00

1995

149.07

2014

Number

年次

1960 - 2016

更新 2017
輸出:ICT 製品

1,292.65

2012

2,085.57

2011

238.75

2001

2,897.28

2008

USD th

年次

2000 - 2012

更新 2015
輸出:通信機器

4,260.31

2016

4,226.38

2015

124.13

1995

7,539.59

2007

USD th

年次

1995 - 2016

更新 2017
輸出:テレビ

725.71

2016

4,510.16

2015

54.25

2011

4,510.16

2015

USD th

年次

1995 - 2016

更新 2017
輸入:ICT製品

125,253.86

2012

98,810.34

2011

20,428.44

2002

125,253.86

2012

USD th

年次

2000 - 2012

更新 2015
輸入:通信機器

71,362.98

2016

77,643.19

2015

8,757.95

1998

97,925.75

2012

USD th

年次

1995 - 2016

更新 2017
輸入:テレビ

3,654.81

2016

3,718.61

2015

439.00

1995

4,960.31

2010

USD th

年次

1995 - 2016

更新 2017