<> Gabon | Economic Indicators, Historic Data & Forecasts

データを探る

提出する

ガボン

当社のウェブサイト上には、一部の指標のみを表示しています。無料トライアルに登録することで、400万以上の時系列データのあるデータベースにアクセスできます。

国民経済計算 最新値 前値 最小 最大 単位 頻度 期間
予測:1人当たりのGDP PPP

24,585.54

2022

23,227.59

2021

9,056.10

1980

24,585.54

2022

PPP Intl $

年次

1980 - 2022

更新 2017
予測:1人当たりの名目GDP

9,780.70

2022

9,269.13

2021

4,062.35

2001

10,891.10

2011

USD

年次

1980 - 2022

更新 2017
予測:実質GDP成長率

5.14

2022

4.76

2021

-15.40

1987

15.43

1989

%

年次

1981 - 2022

更新 2017
生産 最新値 前値 最小 最大 単位 頻度 期間
鉱物生産

13,865,501.00

2015

13,992,001.00

2014

12,520,000.00

2009

14,665,001.00

2012

Metric Ton

年次

2009 - 2015

更新 2017
金生産

1,244.00

2015

1,012.00

2014

0.00

2011

1,244.00

2015

kg

年次

1990 - 2015

更新 2017
政府&財政 最新値 前値 最小 最大 単位 頻度 期間
予測:政府支出

2,070.09

2022

1,958.75

2021

389.90

1990

3,013.40

2013

XAF bn

年次

1990 - 2022

更新 2017
予測:政府純債務

5,692.85

2022

5,686.25

2021

1,385.13

1992

5,841.17

2019

XAF bn

年次

1990 - 2022

更新 2017
予測:政府収入

2,125.03

2022

1,986.73

2021

323.72

1990

2,746.68

2013

XAF bn

年次

1990 - 2022

更新 2017
人口統計&労働市場 最新値 前値 最小 最大 単位 頻度 期間
予測:人口

2.04

2022

2.01

2021

0.75

1980

2.04

2022

Person mn

年次

1980 - 2022

更新 2017
国内取引&世帯調査 最新値 前値 最小 最大 単位 頻度 期間
自動車販売:商用車

1,300.00

Dec 2016

700.00

Jun 2016

700.00

Jun 2016

3,000.00

Dec 2007

単位

半年毎

Dec 2005 - Dec 2016

更新 Mar 2017
自動車販売:乗用車

1,700.00

Dec 2016

700.00

Jun 2016

700.00

Jun 2016

3,500.00

Dec 2012

単位

半年毎

Dec 2005 - Dec 2016

更新 Mar 2017
物価 最新値 前値 最小 最大 単位 頻度 期間
予測:消費者物価比率

2.54

2022

2.54

2021

-9.83

1991

36.12

1994

%

年次

1980 - 2022

更新 2017
外国貿易 最新値 前値 最小 最大 単位 頻度 期間
アルミニウム:輸出

152.48

2016

164.52

2015

20.00

1997

677.00

2002

USD th

年次

1997 - 2016

更新 2017
輸出:Medicinal and Pharmaceutical Product

1.59

2016

2.05

2015

0.05

2004

4.92

2009

USD th

年次

2000 - 2016

更新 2017
予測:財の輸出成長率

5.42

2022

6.46

2021

-24.64

1980

25.19

1989

%

年次

1980 - 2022

更新 2017
輸出:Medicament

12.17

2016

17.07

2015

0.64

2006

31.65

2008

USD th

年次

1999 - 2016

更新 2017
輸入: Medicament

2,143.40

2016

2,879.18

2015

38.12

1997

3,922.94

2012

USD th

年次

1995 - 2016

更新 2017
輸入:Medicinal and Pharmaceutical Product

270.06

2016

354.12

2015

13.72

1997

480.61

2012

USD th

年次

1995 - 2016

更新 2017
国際収支 最新値 前値 最小 最大 単位 頻度 期間
予測:経常収支バランス

0.30

2022

-0.13

2021

-1.43

2016

3.82

2011

USD bn

年次

1980 - 2022

更新 2017
エネルギー 最新値 前値 最小 最大 単位 頻度 期間
原油:生産

197.00

Nov 2017

201.00

Oct 2017

185.00

Aug 2017

239.00

May 2016

Barrel/Day th

月次

Apr 2016 - Nov 2017

更新 Dec 2017
原油:輸出

205.20

2016

206.40

2015

188.00

2009

351.30

1997

Barrel/Day th

年次

1995 - 2016

更新 2017
Transport and Telecommunications 最新値 前値 最小 最大 単位 頻度 期間
コンテナ港スループット

145,529.00

2016

145,731.00

2015

132,348.80

2009

190,150.00

2013

TEU

年次

2008 - 2016

更新 2017
定期船輸送関連指数

16.68

2017

8.68

2016

7.97

2011

16.68

2017

2004=100

年次

2004 - 2017

更新 2017
モバイル数

2,582,542.00

2016

2,821,555.00

2015

0.00

1991

2,932,731.00

2014

Person

年次

1960 - 2016

更新 2017
電話回線密度:モバイル

144.17

2016

161.12

2015

0.00

1991

171.38

2014

Number

年次

1960 - 2016

更新 2017
輸出:ICT 製品

1,131.29

2009

2,019.94

2008

848.72

2000

2,749.04

2001

USD th

年次

2000 - 2009

更新 2015
輸出:通信機器

2,024.84

2016

2,543.35

2015

363.08

2000

4,341.45

2010

USD th

年次

1995 - 2016

更新 2017
輸出:テレビ

202.45

2016

224.65

2015

5.78

2005

348.87

2009

USD th

年次

1995 - 2016

更新 2017
輸入:ICT製品

87,606.60

2009

82,709.14

2008

28,170.89

2002

87,606.60

2009

USD th

年次

2000 - 2009

更新 2015
輸入:通信機器

26,234.27

2016

37,135.83

2015

15,020.31

1996

58,259.86

2011

USD th

年次

1995 - 2016

更新 2017
輸入:テレビ

3,439.42

2016

4,894.90

2015

2,024.04

1999

6,699.81

2013

USD th

年次

1995 - 2016

更新 2017